Privacyverklaring

LOS stadomland B.V., gevestigd in Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nieuwe Linie 1-3, 5264 PJ Vught +31 (0)73 711 3770

Erwin Vrensen is de Functionaris Gegevensbescherming van LOS stadomland B.V. Hij is te bereiken via privacy@losstadomland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

LOS stadomland B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je je registreert

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Internetbrowser en apparaat type

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je reageert

 • Weergave naam
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Persoonsgegevens van bezoekers onder de 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@losstadomland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LOS stadomland B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief of andere publieke publicaties in het kader van het onderwerp van de site
 • Uitnodigingen per email voor bijeenkomsten in het kader van het onderwerp van de site
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LOS stadomland B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Bewaartermijn tot einde looptijd project zoals vermeld op de internetsite onder planning. Gedurende de looptijd van het project communiceren wij met de gebruikers daarna wordt de website afgesloten en de gegevens verwijderd.

Persoonsgegevens

Bewaartermijn tot einde looptijd project zoals vermeld op de internetsite onder planning. Gedurende de looptijd van het project communiceren wij met de gebruikers daarna wordt de website afgesloten en de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

LOS stadomland B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LOS stadomland B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gebruiksgegevens

We gebruiken de dienst Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe u de website gebruikt. We doen dit om zeker te weten dat de website voldoet aan de behoefte van onze bezoeker. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te verbeteren.
We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie zodat de informatie niet gebruikt kan worden om erachter te komen wie u bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LOS stadomland B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Erwin Vrensen privacy@losstadomland.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

LOS stadomland B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LOS stadomland B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Erwin Vrensen privacy@losstadomland.nl

zaanstad
3127